Nội dung VIP

CLB được tạo ra với mục đích chia sẻ nội dung cho anh em đồng dâm !

Tuy nhiên, bên cạnh nội dung miễn phí, để duy trì website, với lại một số video clip/photo set mình phải dùng tiền cá nhân để mua. Mình sẽ thu một khoảng phí nhỏ với những nội dung này:

  • 20.000 vnđ/ 10 ngày
  • 50.000 vnđ/ 1 tháng

Xem thêm: