Sửa lỗi ko đăng nhập được

Dùng trình duyệt chrome, lúc đăng nhập sẽ bị loading liên tuc. Mọi người có thể chuyển sang dùng Firefox hoặc nếu bị loading thì mở thêm 1 tab mới, nhập url https://chuplenboy.com, nhấn Enter.

 

CLB !
Logo